Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /customers/6/e/4/konipaedagogik.dk/httpd.www/classes/Database.class.php on line 112 Foreningen Køn i Pædagogik - Om Foreningen Køn i Pædagogik

Om Foreningen Køn i Pædagogik

 
 

Vi vil...

Foreningen Køn i Pædagogik arbejder for at øge opmærksomheden omkring de stereotype kønsroller og forståelser af køn, der stadig er til stede i den pædagogiske dagligdag. Vi ønsker at få køn, ligestilling og seksualitet på dagsordenen i uddannelser, lovgivning og i den pædagogiske praksis og debat, og herigennem øge bevidstheden om disse emner hos lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn, unge og voksne. Vores mål er at medvirke til at skabe en forståelse for kønnets mangfoldighed, som kan udvide udfoldelsesmulighederne for den enkelte.

Vi er...

Foreningen Køn i Pædagogik blev stiftet i København i marts 2008. Vi er et netværk, der arbejder på tværs af faggrænser og henvender os til f.eks. lærere, lærerstuderende, pædagoger, pædagogstuderende, undervisere og studerende ved universiteterne, socialrådgivere, jordemødre, sundhedsarbejdere og andre der interesserer sig for køn og pædagogik. Vi er inspireret af kønspolitisk aktivisme, feminisme og socialkonstruktivisme. Vi arbejder ud fra en anerkendelse af vigtigheden af et tværfagligt samarbejde, hvor teorier kan udfordre praksis og praksis udfordre teorier.

Vi gør...

Internt arbejder vi med at undersøge begrebet køn og udforske kønnets rolle i den pædagogiske hverdag. Vi indsamler materiale både til internt og eksternt brug om for eksempel køn og seksualitet, køn i undervisningen i folkeskolen, køn og etnicitet, køn i pædagogiske institutioner, køn i arbejdsrelationer og køn i de pædagogiske uddannelser.

Eksternt udbyder vi forskellige workshops og foredrag under det fælles tema ’køn i pædagogik’ rettet til målgrupper som personale og forældre i daginstitutioner og skoler, studerende, interesseorganisationer m.fl. Desuden er vi en aktiv stemme i den faglige debat i det pædagogiske felt.

Der er brug for os

De sidste godt 10 år er der blevet produceret en mængde pædagogisk forskning, der har haft forholdet imellem pædagogik og køn i søgelyset. Feltet er komplekst og rummer vidt forskellige tilgange og syn på sammenhænge imellem køn og pædagogik. Den tilgang Foreningen Køn i Pædagogik indskriver sig i, har afsæt i et socialkonstruktivistisk perspektiv. 

Desværre mangler denne type forskning oftest en kobling til det pædagogiske arbejde i praksis. Refleksioner omkring køn og pædagogik er stadig ikke en del af pædagog- og læreruddannelsen, på trods af at denne forskning får stor opmærksomhed i pædagogiske fagblade og tidsskrifter.

Samtidig er en stor del af det arbejde som pædagoger og lærere står med til hverdag, præget af kønnede problemstillinger. I håndteringen af disse bliver det tydeligt, at der ikke er et fagsprog som kan indfange, hvordan kønnet er på spil. Dermed bliver det svært på hverdagsplan at forholde sig fagligt og reflekteret til kønnede problematikker. Der mangler i bund og grund faglige redskaber til at arbejde med køn i en pædagogisk praksis. 

Derfor arbejder Foreningen ud fra en anerkendelse af vigtigheden af et tværfagligt samarbejde, hvor teorier kan udfordre praksis og praksis udfordre teorier.

......