Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /customers/6/e/4/konipaedagogik.dk/httpd.www/classes/Database.class.php on line 112 Foreningen Køn i Pædagogik - Links

Links

 
 

Kønsforskning

Koordinationen for kønsforskning, KU
Koordinationen for Kønsforskning varetager undervisning, initiering, internationalisering ogformidling af dansk kønsforskning.
http://www.sociology.ku.dk/koordinationen/

Kvinfo
Et landsdækkende informations-, dokumentations- og kulturcenter, der formidler kvinde- og kønsforskningens resultater.
http://www.kvinfo.dk

Kvinfos bibliotek er et forsknings- og specialbibliotek for dansk og international kvinde-, køns- og mandeforskning.
http://www.kvinfo.dk/side/168/

Kvinfos tema om køn og pædagogik
http://www.kvinfo.dk/side/266/tema/35/

Netværk for forskning om Mænd og Maskuliniteter
Forskningsnetværk, der samler og understøtter forskere, der beskæftiger sig med forskning om og i mænd og maskuliniteter.
http://www.nemm.dk/

NIKK – Nordisk Institut for Kunnskap om Kjønn
Et tværnordisk kundskabs- og informationscenter for køns- og ligestillingsforskning, finansieret af Nordisk ministerråd og placeret ved Universitet i Oslo.
http://www.nikk.uio.no

Norges nationale informationscenter for kønsforskning
KILDEN er et tjenesteydende organ for kønsforskningen i Norge, med nationalt ansvar for at formidle fra kønsforskningsfeltet i ind- og udland. KILDEN samarbejder med kønsforskningsmiljøerne i Norge, samt norske, nordiske og europæiske enheder som driver lignende informations- og formidlingsarbejde.
http://kilden.forskningsradet.no/index.html

Sveriges nationale sekretariat for kønsforskning
Hjemmesiden for det svenske nationale sekretariat for genusforskning (kønsforskning), her kan der bl.a. findes rapporter om genusforskningen i Sverige og spændende links ind i den svenske genusverden. Blandt deres publikationer er der en interessant lille bog om genusperspektiver på pædagogik, der kan anbefales.
http://www.genus.se/

Organisationer der beskæftiger sig med køn og ligestilling

BRYT!
Svensk projekt under RFSL Ungdom (se link til RFSL længere nede), som har til formål at styrke selvbilledet hos og forholdene for unge homo-, biseksuelle og transpersoner og øge viden, forståelse og handlekraft hos unge generelt, samt at sætte normkritik, særligt ift. heteronormativitet, på skoleskemaet. På siden nedenfor kan man downloade eller bestille undervisningsmateriale som bl.a. indeholder en række øvelser, der kan sætte gang i diskussionen om normer og forestillinger.
http://www.rfslungdom.se/index.taf?_page=object&object_auid=12954

Feministiske forældre
Feministiske forældre.dk er et debatsite der giver stemme til forældre, der lægger vægt på at give deres barn mulighed for at være barn, dreng og pige på mange måder. Sitet indeholder et diskussionsforum, information og inspiration til forældre, der ønsker at sætte ligestilling, køn og forældreskab nuanceret på dagsorden i hjemmet og i barnets institution.
http://www.feministiskeforaeldre.dk

LGBT – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner
LGBT er en seksual- og kønspolitisk interesseorganisation, der arbejder for lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige ligestilling på alle niveauer i samfundet.
http://www.lgbt.dk/

Transgruppe under LGBT Danmark                                                          http://www.lgbt.dk/2672/

JämO ligestillingsombudsmanden                                                                                               JämO er en svensk statslig myndighed der overvåger, at kvinder og mænd har lige rettigheder uanset køn. JämO undersøger kontinuerligt det aktive ligestillingsarbejde i arbejdsliv, på universiteter og på skoler. JämO undersøger også anmeldelser om bristende ligestillingsarbejde, kønsdiskriminering og sexchikane. Derfor findes der her en masse rapporter og data omkring ligestillingsområdet i eksempelvis svenske skoler og daginstitutioner.
http://www.jamombud.se/

Kritisk Pædagogisk Netværk, KPN
KPN henvender sig til pædagogisk personale og til andre fagpersoner eller studerende med særlig interesse for det pædagogiske felt. Formålet med Foreningen er at forholde sig visionært, konstruktivt og kritisk til den politiske udvikling inden for det pædagogiske fagområde og at deltage aktivt i videreudviklingen og kvalificeringen af den pædagogiske faglighed.
http://kritiskpaedagogik.dk/

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter
RFSL er en svensk organisation, der arbejder for at homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner skal have samme rettigheder, muligheder og pligter som andre.
http://www.rfsl.se/


Faglige organisationer

BUPL
Forbundet for pædagoger og klubfolk. Her kan eksempelvis findes relevant lovgivning indenfor området.
http://www.bupl.dk

Danmarks Lærerforening
http://www.dlf.org/

Lovgivning

Dagtilbuddets retskilder                                                                         https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=100152

Danmarks Ligestillingslov
http://www.ligenaevn.dk/Default.asp?Id=49

Retskilden til den svenske børnehave- og skolelovgivning                http://www.skolverket.se/

Layout & web

Visuel identitet, hjemmesidelayout og illustrationer for Foreningen Køn i Pædagogik:                                                                                                             Robin Vinther
http://www.dkds.dk/Afgangsprojekter/2009/RobinVinther

..............................